Barn på flukt: En utstilling med stemmen til syriske barn

I forrige uke ble den årlige verdensmusikkfestivalen Oslo World Music festival holdt. Musikalske innslag fra hele verden kom for å dele i sin musikk, kultur og selskap.

Som en del av festivalen dette året, var det en utstilling av Flyktninghjelpen. Utstillingen viser bilder og dikt laget av syriske barn fra flyktningleiren i Zaatari i Jordan. Målet med utstillingen er å gi barn et stemme – en stemme som ofte blir oversett av voksne. Det gir barna en sjanse til å fortelle sin historie om Syria.

Vi har snakket med Maria Korkunc, som er den felles lederen for utstillingen, om utstillingens viktighet, barna som er involvert, og hvordan vi kan hjelpe dem.

Lenker:
http://www.osloworld.no/nyheter-2015/fra-ungdommen/
http://zaatarieyes.com/

Hele Produksjonsteamet:

and