Bestemødre for Fred

Bestemødre for Fred er synlige i gatebildet hver onsdag. Om det regner eller snør, om
det er pluss femten eller minus tyve, så står de utenfor Stortinget og deler ut løpesedler.
Bestemødrene er særlig opptatt av å nå fram til de unge, men de tar også tak i politikere for
å få gjennomslag for sine hjertesaker. På denne måten ønsker de å spre kunnskap og
holdninger som styrker fredsarbeid. Sammen med politikk, står også samhold og varme
på dagsorden.

Hele Produksjonsteamet: