Formidlingens fryd

Å formidle samfunnsøkonomi på en enkel og god måte kan kanskje sies å være en dyd. Karl Ove Moene (Kalle), professor i samfunnsøkonomi ved Universitetet i Oslo, viste i høst at han innehar denne dyden da han ble tildelt Forskningsrådets formidlingspris.

Hele Produksjonsteamet: