Fremdeles for få fornyelser

I flere år har studentene ved Universitetet i Oslo klaget på utdaterte undervisningsmetoder. Til tross for enighet om behovet for innføring av nye metoder er det foreløpig få som tar i bruk podcast ved Norges største universitet.

Hele Produksjonsteamet: