Fremtidens mangfoldige Oslo

Hvordan ser fremtiden ut for de unge i Oslo? Høsten 2014 ble det holdt en ungdomshøring hvor unge i hovedstaden fikk si sin mening om mangfoldet i Oslo, og sine ønsker for byens framtid. Den 29. januar diskuterte et debattpanel resultatene fra høringen på Litteraturhuset.

I panelet satt politikerne Tone Tellevik Dahl, fra Ap, som er leder for helse- og sosialkomiteen i Oslo bystyre og Saeeda Begum (H) som er medlem av kultur- og utdanningskomiteen i Oslo bystyre. I tillegg satt avdelingsleder for Oslo-redaksjonen i Aftenposten Anders Ruud, «superrektor» Trond Nilsen, nå rektor ved Granstangen skole, og representanten fra undommene på høringen, Hibaq Farah. Ordstyrer for kvelden var Sigurd Log Røren, leder for Sentralt Ungdomsråd.

Hele Produksjonsteamet: