Ikke bare bare å være sånn bondedatter

Bonde og kunststudent, Silje Øktner planter staker med elghoder på åkeren, fremfor konvensjonell korndyrking. En ny generasjon bønder utfordrer det etablerte. Den tradisjonelle måten å drive jordbruk på ved norske småbruk, tjener ikke lenger til livets opphold. Tross en fremtid som minstepensjonist velger Silje å ta over slektsgården for å drive den videre med en kombinasjon av kunst, kultur og jordbruk.

Stikkord

Hele Produksjonsteamet: