Klare for kamp mot Universitetsledelsen

Studentparlamentet stemmer enstemmig imot UiO-ledelsens forslag om høyere krav til studiepoeng.

Hele Produksjonsteamet: