Kvinnelige studenter er mer utsatt

Flere kvinner legges inn med alkoholskader. Høy prestasjonsangst og psykiske plager settes i sammenheng med kvinnelige studenters høye alkoholforbruk. Denne sammenhengen finner man ikke i like stor grad blant mannlige studenter.

Hele Produksjonsteamet: