Markering av nytt navn på Høyskolen Campus Kristiania

Mandag 19. oktober var det markering av det nye navnet til Høyskolen Campus Kristiania. Høyskolen har hele tiden vært åpen rundt endringen av navn, og gitt rom for forslag til navn også fra utsiden. De har samarbeidet tett med designerbyrået Snøhetta, som har fått ansvaret med å utforme en helt ny visuell profil, logo og kjøre navneendringsprosessen.
Høyskolen består i dag av Markedshøyskolen, Norges Kreative Høyskole, Norges Helsehøyskole og NKS nettstudier. Høyskolen Kristiania samler nå alle de ulike fakultetene under ett og samme navn. Det er ikke tilfeldigheter som gjorde at valget ble Høyskolen Kristiania. Navnet ble for første gang tatt i bruk i 2005 da Høyskolen flyttet til kirkegata. Det passer også bra at det var nettopp her Høyskolen ble opprettet i 1914. Det engelske navnet på Høyskolen blir Kristiania University College. Det nye navnet trer likevel ikke i kraft før 01.01.2016 da det fortsatt gjenstår å bygge en by visuell identitet, logo og profil rundt det nye skolenavnet. Det er opprettet en egen blogg i forbindelse med nye skolenavnet der du kan følge utviklingen videre.

 

Link til bloggen: http://nyttskolenavn.no

Hele Produksjonsteamet:

and