Ønsker flere studentboliger

Vi var på debatt om studentboliger, arrangert av Ensliges Landsforbund. Debatten fant sted på Storo, og flere ungdomspartier var representert, samt velferdstinget i Oslo og Akershus.

Hele Produksjonsteamet: