Ønsker studentene søndagsåpne butikker?

Onsdag den 28. januar møtte streikande arbeidare opp framfor Stortinget i protest mot regjeringas forslag om endring i arbeidsmiljølova. Endringa vil blant anna gje moglegheita for sundagsopne butikkar.

«Forsvar arbeidsmiljøloven!» seier streikarane, men kva meiner studentane? Me spurde kva studentar på Blindern meiner om sundagsopne butikkar, og om dei sjølv er villige til å arbeide på ein sundag.

 

Individuell fridom eller rettigheita til arbeidarane fyrst? Kva meiner du?