Portrettet: Ingvild

Hvor viktig er kommunikasjon? Hvor vikitg er det å informere om de ulike formene for kommunikasjon?
Hver uke gjør vi et intervju med en tilfeldig utvalgt student i Oslo. Vi vil forsøke å danne et bilde av menneskene bak gruppeidentiteten.

Hele Produksjonsteamet: