Psykisk helse 1: Hva er psykisk helse?

Tekst på engelsk for også å kunne leses av internasjonale studenter.

Psykisk helse har vi alle sammen, på godt og vondt. Vi ville ikke prøvd å skjule et brukket håndledd, så hvorfor føler vi at vi må skjule våre psykiske vansker? Denne serien har som mål å avstigmatisere psykiske lidelser ved å høre studenter som har slitt med psykiske vansker snakke åpent om sine egne erfaringer – et tema som er viktige for dem. SiO Helse-psykiater Ola Nordviste forteller om egne oppfatninger av spørsmålene som gjerne stilles rundt psykiske vansker.

I første episode viser vi det generelle rundt studenter og psykisk helse. I SHoT-undersøkelsen (2014) ble det rapportert at hver 5. student rapporterer alvorlige psykiske symptomplager. Det kan virke som om flere og flere opplever problemer i ungdommen – hvorfor? Spiller mediene og sosiale medier en rolle? Og hvorfor er det viktig å snakke om?

Serien er på norsk og har engelske undertekster.

Av OSTV Dokumentar: Erika Firing, Kamilla Karlsholmen Hauge, Thea Sørland Johannesen, Aurora Sæverud and Louise Older Steffensen

Stor takk til Ola Nordviste, Madeléne Leidland and Einar Belck-Olsen.

Mental health can be good or bad, but everyone has it. We wouldn’t hide away a broken wrist, so why do we hide our mental health problems? This series aims to help de-stigmatise mental health by having students who have struggled with mental health problems themselves tell their stories and focus on issues close to their heart, while SiO Health psychiatrist Ola Nordviste provides information and his own thoughts on the questions and illnesses which come up.

In this first episode, however, we look at students and mental health in general. In the 2014 SHoT survey it was reported that every 5th student was experiencing significant mental health issues, and it seems like more and more young people are experiencing issues. How come? Do media and social media play a role? And why is it important to talk about?

The series is in Norwegian and has English subtitles.

By OSTV Dokumentar: Erika Firing, Kamilla Karlsholmen Hauge, Thea Sørland Johannesen, Aurora Sæverud and Louise Older Steffensen

Thanks to Ola Nordviste, Madeléne Leidland and Einar Belck-Olsen.