Psykisk helse 2: Depresjon

Psykisk helse har vi alle sammen, på godt og vondt. Vi ville ikke prøvd å skjule et brukket håndledd, så hvorfor føler vi at vi må skjule våre psykiske vansker? Denne serien har som mål å avstigmatisere psykiske lidelser ved å høre studenter som har slitt med psykiske vansker snakke åpent om sine egne erfaringer – et tema som er viktige for dem. SiO Helse-psykiater Ola Nordviste forteller om egne oppfatninger av spørsmålene som gjerne stilles rundt psykiske vansker.

I andre episode ser vi nærmere på depresjon. Høgskolen i Oslo og Akershus-student Einar Belck-Olsen er fremdriveren av HiOAs psykisk helse-dag og vinner av HiOAs «Årets student»-pris 2015 på grunn av sitt arbeid for å avstigmatisere temaet psykiske lidelser. I denne episoden snakker han om egne erfaringer fra klinisk depresjon. Han gir råd til mennesker som finner seg selv i lignende situasjoner og forteller om hvordan venner og familie kan hjelpe nære som sliter med depresjon.

Serien er på norsk og har engelske undertekster.

Av OSTV dokumentar: Aurora Sæverud og Louise Older Steffensen

Varm takk til Ola Nordviste og Einar Belck-Olsen.

 

Mental health can be good or bad, but everyone has it. We wouldn’t hide away a broken wrist, so why do we hide our mental health problems? This series aims to help de-stigmatise mental health by having students who have struggled with mental health problems themselves tell their stories and focus on issues close to their heart, while SiO psychiatrist Ola Nordviste provides information and his own thoughts on the questions and illnesses which come up.

In the second episode, we take a closer look at depression. HiOA student Einar Belck-Olsen founded HiOA’s mental health day and won HiOA’s «student of the year award» last year for his work on opening up on the issue of mental health. In this episode he talks about his own experiences with clinical depression. He gives out advice to people who find themselves in a similar situation and sheds light on how friends and family can help loved ones struggling with depression.

The series is in Norwegian and has English subtitles.

By OSTV Dokumentar: Aurora Sæverud and Louise Older Steffensen

Thanks to Ola Nordviste and Einar Belck-Olsen especially.

Hele Produksjonsteamet:

and