Reaksjoner på universitetsledelsens forslag

Ledelsen ved Universitetet i Oslo vil at kravene for å beholde studieplassen skal bli strengere. Forslaget er å øke kravet fra 30 studiepoeng i året til 20 studiepoeng i semesteret. Vi spurte folk på blindern om hva de tenker om forslaget.

Hele Produksjonsteamet: