SiO’s Housing Monopoly

SIO har gått fra å bruke en strømmåler til å sette en fast pris på strømmen. Dette betyr at alle beboerne må betale like mye, uavhengig av hvor mye eller hvor lite strøm de faktisk bruker. Hva tenker beboerne ved SIOs studentboliger om dette? Er det bedre med en fast pris, eller burde strømprisen reguleres etter bruken til hver enkelt beboer?

Is it time to pull the plug on fixed electricity costs?

Studenter vi har snakket med som bor i private kollektiv i Oslo forteller at strømprisen per person sjelden stiger over 200 kr per person. Ved Rodeløkka studenthus ligger strømprisen mellom 298kr og 420kr i måneden. Bør det ikke være minst like billig for strømmen når man bor i offentlig studentbolig?

Vi har snakket med én av leietagerne ved SiO, Petter Holstad, som har protestert mot ordningen rundt strømprisene, og direktør i SiO Bolig Trond Bakke svarer på hvorfor de har valgt å løse strømprisene på denne måten.

Hele Produksjonsteamet:

and