Start karrieren i utlandet

Flere studenter velger å jobbe i utlandet, enten i korte engasjement eller permanent. Kunnskapen de opparbeider seg gjennom utenlandsopphold gjør dem også attraktive på det norske arbeidsmarkedet. Studenten Maria Bergli jobbet i Kamerun i sommer, og forteller om sine erfaringer.

Hele Produksjonsteamet: