studentpriser

Sniker du?

Av

For mange studenter er det dyrt å reise kollektivt i Oslo. Flere sniker hver dag, og aksjonen Planka jobber nå for en avgiftsfri kollektivtrafikk…

Se mer