Ulike studieløp for politistudenter

Leder av justiskomiteen, Per Sandberg, uttalte i Dagsavisen at han ønsket å åpne for kortere studietid til politihøgskolestudenter med relevant bakgrunn. OSTV har intervjuet studenter og ansatte ved politihøgskolen for å høre deres syn på saken.

Hele Produksjonsteamet: