Utsnitt: Et stipend å leve av

Hvordan er det å leve som student kun på studiestøtta? Behøves det deltidsjobb ved siden av studiene for å ha penger til mer enn å bare dekke våre grunnleggende behov, eller strekker stipendet til? Er det rom for fornøyelser og kos i studentbudsjettet?

Like før den rød-grønne regjeringa gikk av la de frem et forslag om en økning fra ti til elleve måneders studiestøtte samt å bygge 3000 nye studentboliger for studieåret 2014-2015. Den nåværende regjeringa økte i stedet kun den månedlige studiestøtten med 345 kroner i måneden. Tar man i betrakning at konsumprisindeksen økte 2,7% fra gjennomsnittet i 2013 til oktober 2014, blir «stipendøkningen» i realiteten kun en økning i takt med dagens priser (tall fra SSB).

– Høyre hadde ikke dette som vedtatt politikk, og ville derfor ikke prioritere dette i statsbudsjettet, sier Heidi Fuglesang, leder for Høyres Studenter. Munir Jaber, sentralstyremedlem i AUF, mener derimot at Høyre ikke har gjort en god prioritering.
– Det er synd at den rød-grønne regjeringen ikke klarte å innfri løftet om elleve måneders studiestøtte, men enda mer synd at Høyre tok det ut av budsjettet, mener han.

Ikke nok
Statistikk fra Lånekassen (2012) viser at studentene ikke har hatt så lite i studiestøtte på 38 år.
⁃ Det er vanskeligere for studenter å klare seg økonomisk nå enn tidligere, og vi vet at ca 40 prosent får støtte hjemmefra i tillegg til Lånekassa, fortalte Kristin Halvorsen den gang i et intervju med Dine Penger.
⁃ Realiteten er at når de fleste studenter har betalt alle regninger og faste utgifter, sitter de igjen med knapt en tusenlapp å leve på i en måned, og det er ikke realistisk, sier student Eline Teige.

Silje Sandmæl

Legger igjen bankkortet hjemme
⁃ For å få ting til å gå rundt, anbefaler jeg å ha et budsjett, og å tenke pris rett og slett. Bytte leverandører på mobil og forsikring, og ikke handle flere ganger i uken, råder forbrukerøkonom i DNB, Silje Sandmæl.
⁃ Jeg prøver å handle grønnsaker på grønnsaksmarked, finne de billigste alternativene, slik som First Price, forteller Eline Teige. Grønnsakshandelen gjør hun på Grønland, og det hender også at hun legger igjen bankkortet hjemme for ikke å bli fristet til å bruke penger.

Les intervjuet med bl.a. Kristin Halvorsen i Dine Penger fra 2012:
http://e24.no/jobb/studenter-har-ikke-vaert-fattigere-paa-37-aar/20259174

Tekst: Cecilie Lysholm

 

Relaterte saker: Studentene er dårlig prioritert

Hele Produksjonsteamet:

and