Utsnitt: F for feminisme

Hva vil det si å være feminist i 2015?

I boka «F-ordet. 155 grunner til å være feminist» prøver forfatterne å peke ut en retning for den nye feministiske bølgen. Utsnitt har møtt to unge feminsister og forfattere av boken og snakket med dem om hva feminisme betyr for dem.

Fotografen Marie Høeg startet opp Den selskapelige diskusjonsforening i 1896. På denne tiden ble det å jobbe som fotograf ansett å være et anstendig yrke for kvinner. Etter atelierets stengetid lot hun seg fotografere i herreklær, og utfordret kjønnsrollene. Over 100 år senere startet Maria Gossé opp Den Selskapelige Diskusjonsforening på Facebook. Her er det ”menn – ingen adgang”. Hvorfor trenger kvinner en slik gruppe i 2015?

Hele Produksjonsteamet:

and