Utsnitt: Mat til overs

– I stedet for at maten blir kastet, så tar jeg den, sier dumpster-diver Simen Pettersen. Vi kaster mye mat i Norge, og ikke alle er like flinke til å kildesortere. Oslo Student-TV har møtt flere av de som tar mat og matavfall på alvor.

Hvert år kaster nordmenn over 230 000 tonn mat som kunne ha vært spist. Det at en matvare er merket ”best før” betyr ikke nødvendigvis at matvaren er dårlig etter den angitte datoen.

Man tenker kanskje ikke over hvor stort det opprinnelige råvareuttaket er når vi «rydder» i skapet og heller ut melk, kaster brød eller brune bananer. I følge Matvett.no trengs det for eksempel 1000 liter vann for å produsere én liter melk. Ved hjelp av noen enkle handlinger kan man ta bedre vare på maten og spare både penger og miljøet:
Rydd i kjøleskapet og planlegg innkjøpene – da får du bedre oversikt over hva du har.

Mye mat blir kastet, og de ansatte får ikke lov til å ha med seg noe hjem.

– Simen Pettersen, dumpster-diver

Oppbevar maten riktig og hold kjøleskapet temperert til 2-4 grader. Avkjøl maten raskt og frys eller legg det som er til overs i kjøleskapet. Husk at boksene skal være tette. 
Dumpster-diver Simen Pettersen anbefaler å bruke sansene våre. Ikke kast maten før du har sjekket at den er bra.

Simen Pettersen er fornøyd med nattens fangst.

Simen Pettersen er fornøyd med nattens fangst.

Åpent Bakeri er en bedrift med hjerte for økologiske løsninger. De er opptatt av kortreiste produkter og hvor råvarene de benytter i sin produksjon kommer fra. De har som mål å stå igjen uten matsvinn på slutten av dagen, så hver dag etter stengetid går de gjenværende bakervarene ut til organisasjoner som Kirkens Bymisjon og Fattighuset. Åpent Bakeri resirkulerer kaffegruten gjennom et samarbeid med Gruten AS om «grutensåpa» – en såpe laget av blant annet kaffegrut.

Renovasjonsetaten som har ansvaret for den kommunale avfallshåndteringen i Oslo. I Oslo er det påbudt å kildesortere. Man skal sortere matavfall, plastemballasje og restavfall i grønne, blå og vanlige poser. Disse posene finner du på de fleste matvarebutikker og er gratis. Ved en slik sortering blir avfallet omgjort til biogass, biodiesel, plastprodukter og miljøvennlig energi, som blant annet gir strøm til Osloskolene og drivstoff til bybussene.

Sorteringsguide hentet fra Oslo.kommune.no.

Ønsker du å finne ut mer om hvordan du kan forebygge matsvinn, sjekk ut Matvett.no.