VERDENS VERSTE BISTANDSFILM?

Mandag 2. desember ble prisutdelingen Rusty Radiator Awards 2014 holdt på Månefisken i Oslo. Prisutdelingen ble holdt av studentforeningen SAIH, som har kåret de beste og de verste innsamlings-videoer gjennom året som har gått. Målet med kåringen er å sette fokus på utbredte rasistiske stereotypier og framstillingen av Afrika i innsamlingsfilmer. Blant de nominerte for «The Golden Radiator» var den norsk-produserte filmen til SOS Barnebyer om Johannes uten jakke på en bussholdeplass i Oslo. Blant verstingene har vi filmen «Save a child» som sammenligner et fattig, mørkhudet barn med en hund som mates av en rik hvit kvinne.

 

Poverty Porn

gjerne også kalt famine porn eller developing porn, handler om at menneskers situasjoner utnyttes for å oppnå sympati og dermed øke penger til innsamling. Vi har alle sett de stereotypiske bildene av afrikanske barn med fluer i øyene eller en utmagret mor som ammer et skrikende, sultent barn. «Et unyansert og feilaktig bilde» av Afrikanske mennesker og deres kultur, hevder SAIH og andre. Slike bilder fremmer mer apati enn handling, viser studier, og de negative stereotypiene virker begrensende for fremgang og utvikling i landene som mottar støtte.

 

«Human dignity»

Under prisutdelingen ble det holdt en paneldebatt med deltakere fra juryen, lederne fra Redd Barna Norge og Tv-aksjonen. De diskuterte de utbredte stereotypiene om de hvite i vesten kontra fattige i Afrika i innsamlings-videoer, og de negative virkningene av dette. I forbindelse med «Save a Child» filmen snakker jurymedlem Rosebell Kagumire er «dignity», menneskeverd. Ved å sammenligne et allerede hjelpeløse Afrikanske barn med hunder – og også andre stereotypiske framstillinger – fratas deres menneskeverd, og det er det aller verste, sier hun. Enda mer problematisk er det når filmen er fra Sør-Afrika, med apartheid friskt i minne.

 

Men på tross av dette er disse rasistiske stereotypiene fremdeles svært utbredt i mange innsamlingsfilmer. Vi intervjuet organisatorisk nestleder Kristoffer Kinge og styremedlem Almaz Asfaha i SAIH om disse utbredte stereotypiene og hvordan veldedige organisasjoner kan bidra til å motvirke dem. Og kan det oppfattes som politisk ukorrekt å kritisere veldedige organisasjoner?