Women’s March Norway – Med solidaritet i sentrum

Lørdag 21. januar ble Women’s March arrangert i over 200 byer verden over, først og fremst for å støtte kvinner etter en uakseptabel retorikk i den amerikanske valgkampen. Verdier som likestilling, mangfold og klima ble nøkkelord for dagen. I Norge samlet folk seg i sentrum for å vise sin støtte. 

Bevegelsen startet med at en eldre kvinne på Hawaii fikk en idé på valgkvelden, som førte til at hun dannet en kvinnemarsj i Washington. Ideèn spredde seg raskt viralt, og over 5 millioner marsjerte lørdag mot blant annet innsettelsen av USAs president Donald Trump.

Både på Youngstorget og Stortinget talte appellanter om utfordringer rundt miljø og likestilling, der også flere politikere tok til ordet. Blant disse var Heidi Nordy Lunde og Abid Raja.

Marsjen ble ikke bare en ren kvinnemarsj, men en marsj som samlet flere minoriteter. Ord som frihet og likestilling stod sterkt blant de oppmøtte.

Hele Produksjonsteamet:

, and